Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 
AKTUELLT

Aktuellt

 

Fårö – Din guide 2017

Årets Fåröskrift har fått en ny design och uppdaterat innehåll och finns nu att köpa hos olika återförsäljare på Fårö.


Årsmöte 2017

Föreningen Fårö framtids årsmöte 2017 ägde rum annandag påsk, den 17:april kl.10.00 i Fårö bygdegård.

Dagordning årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016


Extrainsatt möte

Föreningen kallade till extramöte angående stadgeändring. Mötet ägde rum i samband med strandstädningen den 6:e maj 2016, kl 10.00 vid Helgumannens fiskeläge. Läs hela kallelsen här.


Årsmöte 2016

Fårö framtids årsmöte ägde rum den 28:e mars, i Fårö bygdegård.

Verksamhetsberättelse 2015.

Årsmötesprotokoll


 

Fårö framtid bjöd den 18:e oktober in till ett möte där de olika föreningarna och företagarna på Fårö gemensamt kunde diskutera och informera om olika frågor som rör Fårö och dess utveckling.

Mötesanteckningar.


Fåröskriften 2015

Årets Fåröskrift är tryckt och ute till försäljning samt finns som pdf-fil här.


.

Årsmöte 2015

Årsmöte för 2015 ägde rum i Fårö bygdegård den 6:e april.

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll


 

Fårönatta 2014

Fårönatta 2014 ägde rum den 20:e september 2014.


 

 

Fåröskriften 2014

Nu finns äntligen årets Fåröskrift till försäljning runt om på ön. Temat detta år är "Att överleva på Fårö" med fokus på jordbruk och gårdsbutiker.

Skriften finns för nedladdning här.


Årsmöte 2014

Årsmöte för 2014 ägde rum i Fårö bygdegård den 21 april. 

Verksamhetsberättelse 2013.

Årsmötesprotokoll


 

Återvinningsstation

Under lågsäsong kan man ställa ut grön säck vid ordinarie hämtställe för åretrunt boende.


 

Förtur på Färjan

Enligt regelverket gäller förtur till överfart med färja trafikanter som på grund av fast bosättning på Fårö utnyttjar färjeleden under större delen av året. Den gäller även trafikanter, som på grund av arbete på Fårö och fast bosättning på Gotland utnyttjar färjeleden under större del av året.

För mer information gå till Färjerederiet trafikverket.


 

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner.


 

Fåröskriften

Här kan du ladda hem Fåröskrifterna i PDF-format.

 

 
 

 

Strandstädaren

I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersands camping och semesterby, har föreningen organiserat en verksamhet, som har till uppgift att hålla stränderna på Fårö rena. Företag och föreningar på Fårö sponsrar verksamheten. Vill du vara med och hjälpa till - i första hand ekonomiskt, så hör av dig till någon i styrelsen.

Företag som sponsrar är:


 

Fårökorset

Fårösmycket är en kopia av ett vikingatida silverkors som säljs i presentförpackning med silverkedja och med berättelsen om fyndet. Korset påträffades på 1930-talet i en kvinnograv på ett vikingatida gravfält vid Vinor nära Sudersand. Du måste komma till Fårö för att köpa det, eftersom det bara säljs på ön.
Försäljningsställen: Ebbes, Info-centret, och Sylvis Döttrar.


 

Skrivelser till Gotlands kommun och Länsstyrelsen

Vi har de senaste åren tillskrivit myndigheter i olika för Fårö specifika ärenden.

Vi frågade varför en del belysningspunkter har demonterats på Fårö. 

Svar från Region Gotland lyder: Gotlands Energiverk AB som sköter underhållet på Regionens gatubelysning har inventerat alla belysningsstolpar som är i trä. Merparten av dessa trästolpar blev utdömda efter denna besiktning. Belysningsarmaturerna och kablar var också i sådant dåligt skick att kraven på elsäkerhet inte kan säkerställas. Befintliga belysningsarmaturer är gjorda för kvicksilver lampor som enligt EU direktiv inte får säljas efter 2015. Ansvaret för gatubelysning ligger på väghållaren (vägens ägare) eftersom de lampor som du frågar om ligger vid en enskild väg där Regionen inte är väghållare har vi beslutat att demontera dessa belysningspunkter och inte ersätta dessa. Om det medför problem vid någon fastighet blir det fastighetsägaren som får åtgärda detta. /Mvh Lennart Klintbom

Vi ställde några frågor till Färjerederiet angående turlista, skyltning och toaletter.

Hej & Tack för mail.

Ska försöka ge dig några korta svar men kommer också att vidarebefordra ditt mail till Karl-Erik Hermansson nationell beställare av färjetrafik på Trafikverket.

 Här kommer svaret:

När det gäller vilken eller vilka färjor som ska trafikera lederna så är det inte så enkelt, även om jag har full förståelse för att Ni vill ha bättre kapacitet och mindre köer så har vi begränsat med färjor och ska på bästa sätt tillfredställa 42 leder i Sveriges avlånga land men ”Fleetmanagement” dvs. rätt färja på rätt plats är något vi arbetar med hela tiden.

Toaletterna på färjan. Färjerederiet har ett avtal/kontrakt med vår beställare och vi har där bara krav på toalett på färjeturer som överstiger 10 minuter, det finns naturligtvis speciella skäl till detta, att ha toaletterna öppna på färjan kräver personal som håller rent och snyggt, det kräver tömningar av septiktank på färjan som är dyrt och tidskrävande speciellt när man måste tömma på bestämda klockslag, så från rederiets sida ser vi betydligt hellre toaletter i land och behovet måste väl främst gälla sommartid, jag vet inte om det är möjligt att ställa upp tillfälliga toaletter vid färjelägena, en fråga som jag skickar med till Karl-Erik Hermansson

Skyltning och antal turer är också något som ligger på beställaren och vi kommer att titta på detta tillsammans, då vi har våra driftsmöten.

Skickar också en kopia till vår distriktschef på Fåröleden som säkert har förslag när det gäller både turlista och skyltning. Med vänlig hälsning Anders Werner Rederichef

Tidigare skrivelser ses nedan

 •  Ang. Återvinningsstation på Fårö till Region Gotland 2012
 • Ang. Toaletter på Fåröfärjan till Trafikverket 2012
 • Ang. Toaletter i anslutning till Fåröfärjan till Region Gotland 2012
 • Ang.  Reservaten till länsstyrelse och kommun om bl.a. åtgärder för 2010. 
 • Ang. Återvinningsstation till Tekniska förvaltningen. 090312 
 • Ang. Beträffande hot om nedläggning av barnomsorgen på Fårö. 
 • Brev till ansvariga kommunalpolitiker. 090302 
 • Ang. stängningen av återvinningsstationen vid Svens. 090203 
 • Ang. ingen busstrafik på Fårö under lågsäsong 070822. 
 • Minnesanteckningar från möte 070303. 
 • Programpunkter möte på Fårö 070330 . 
 • Ang. möte med kommun och länsst. på Fårö 070325. 
 • Ang. den ökade turismen på Fårö 061114. 
 • Ang. hastighetsbegränsning på Fårö 060613. 
 • Ang. tätare bussturer på Fårö 060518. 
 • Ang. flyttning av folktandvården 060410. 
 
 

Bli medlem

Vi hoppas på att du vill stödja vårt arbete och bli medlem i föreningen genom att sätta in 150 kr på bankgiro 5789-2515 uppge även namn och adress.

......................................................

Besöksinformation

Vid kyrkan på Fårö finns en informationsplats. Här kan ni läsa om vad det finns för sevärdheter på ön, vad som är på gång och vilket utbud bland restauranger/caféer, shopping och boende det finns.

......................................................

Idéer, förslag, önskemål

Har du idéer om vad vi kan göra för att åstadkomma förbättringar, hitta på aktiviteter eller har du andra önskemål som gäller Fårös framtid, tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

......................................................

 

 
Strandstädare

 

 

 

 

 

 

Senast publicerad: 170911 | Powered by SiteSmart