Servicehus vid Bergmancenter

Fårös första äldreboende intill Bergmancenter

Föreningen Fårö Framtid får ekonomiskt stöd för att undersöka möjligheterna till att bygga ett servicehus/trygghetsboende vid Bergmancenter i Kyrkviken på Fårö. Bidraget på drygt 400 000 kronor kommer från Leader Gute och Jordbruksverket. Vi är mycket glada över att Leader Gute och Jordbruksverket gett oss möjlighet att gå vidare för att förverkliga detta projekt.

Servicehuset är tänkt att ha en mängd funktioner. Främst ett så kallat trygghetsboende med upp till 20 – 30 lägenheter men också ett rejält kök, matsal, rum för hantverk, kontorshotell, mötesplats för föreningarna på Fårö, hemtjänst och distriktsvårdsmottagning. Vissa av lägenheterna ska även kunna konverteras till vård- och omsorgsboende.

Byggnaden är planerad att uppföras i anslutning till Bergmancenter för att där få tillgång till Bergmancenters biograf och bibliotek. Bergmancenter kan å sin sida få nya kontorslokaler i servicehuset och på så sätt frigöra mer utrymme för utställningar. Med tanke på att även Fårö förskola ligger på samma tomt kan även förskolan dra nytta av lokalerna.

Ett trygghetsboende på Fårö skulle innebära att äldre kan flytta i tid och få möjlighet till gemenskap, aktiviteter och service. De behöver inte heller oroas över att flytta från ön om de skulle behöva vård och omsorg dygnet runt.

Bidraget ska gå till en utredning om behov av byggytor utifrån en funktionsanalys, en skiss på en byggnad samt en grov beräkning av kostnaden för att uppföra en byggnad. Resultatet ska sedan användas för vidare projektering och utredning om finansieringsmöjligheter.

Kontaktuppgifter: Ann Lindgren 070-583 50 28, Lennart Lindgren 076-106 25 22

Bli medlem

Stöd vårt arbete och bli medlem i föreningen. Årsavgiften är 150 kr/medlem.  

Bankgiro, 5789-2515. I meddelandefältet skriver du in namn/namnen  på de avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress

Swish, nummer 123 231 8665.  Kom ihåg att skriva in namn/namnen på de medlemmar avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress. 

                       

Vi tackar på förhand för ditt stöd.

Föreningen Fårö Framtid
c/o Ann Lindgren
Gudmundvägen 3a, 182 69 Djursholm

Telefon: 070-583 50 28
Ordf: ann.lindgren@pensionsforum.nu

© Föreningen Fårö Framtid
» Om cookies  |  » Sitemap