Bevara öns unika natur för framtida generationer

Var rädd om Fårö

På grund av Fårös höga natur- och kulturvärden är ön i sin helhet utpekat som riksintresse. Utöver detta är stora delar av Fårö utpekade som särskilda riksintressen för kulturmiljö respektive naturvård. Inom riksintresseområdena gäller speciella restriktioner.

Naturreservat

Naturvärdena skyddas genom naturreservat (Digerhuvud, Gamla hamn, Langhammars, Marpes, Verkegards, Ryssnäs, Skalahauar och Ullahau), djurskyddsområden (Lagholmen och Norsholmen) och strandskyddsområden (Ekeviken och Skärsände). Inom dessa gäller särskilda bestämmelser. Information om de olika naturreservaten finns tillgänglig i anslutning till områdena. Påpekas bör också att vi har en för hela riket gällande terrängkörningslag. I korthet innebär den att det inte är tillåtet att köra med motorfordon utanför vägarna. Och det gäller all slags terräng – skogar, hagar, ängar, betesmarker, stränder. På Fårö är denna bestämmelse särskilt viktig att följa då det gäller stränderna som är mycket känsliga för all påverkan.
Tänk på att inte:

 • Förstöra eller skada naturföremål genom att exempelvis hacka, mejsla eller knacka bort fossil ur raukar eller övrigt berg och föra bort sten och fossil.
 • Bygga stentorn eller på annat sätt förändra det naturliga landskapet
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt skada växter och träd
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser
 • Framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar och leder
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • Tälta eller ställa upp husbil och husvagn
 • Avsiktligt döda, skada eller samla in djur och insekter
 • Sätta upp tavla, skylt eller affisch
 • Medföra ej kopplad hund

Djurskyddsområden

Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet att besöka Fårös två djurskyddsområden Lagholmen och Norsholmen. Och på Norsholmen är det förbjudet hela året att framföra motordrivna fordon. Det är inte heller tillåtet att vistas på ön Marpesholm med närmaste omgivningarna samt inom den sydligaste delen av Ryssnäs. (Förbudsområdet är markerat med skyltar i terrängen.)

Särskilda strandskyddsområden

För de särskilda strandskyddsområdena (Ekeviken och Skärsände) gäller att det inte är tillåtet att tälta eller ställa upp husbil eller husvagn. Vid Skärände är ingen parkering tillåten i stradnskyddsområdet. Vid Ekeviken är det dessutom inte tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser nattetid mellan klockan 23.00 – 06.00. 

Bli medlem

Stöd vårt arbete och bli medlem i föreningen. Årsavgiften är 150 kr/medlem.  

Bankgiro, 5789-2515. I meddelandefältet skriver du in namn/namnen  på de avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress

Swish, nummer 123 231 8665.  Kom ihåg att skriva in namn/namnen på de medlemmar avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress. 

                       

Vi tackar på förhand för ditt stöd.

Besöksinformation

Vid kyrkan på Fårö finns en informationsplats. Här kan ni läsa om vad det finns för sevärdheter på ön, vad som är på gång och vilket utbud bland restauranger/caféer, shopping och boende det finns. Informationspärmar med liknande information finns även runt om på ön där det rör sig mycket folk. Fråga där du är!

Förtur på färjan

Enligt regelverket gäller förtur till överfart med färja trafikanter som på grund av fast bosättning på Fårö utnyttjar färjeleden under större delen av året. Den gäller även trafikanter, som på grund av arbete på Fårö och fast bosättning på Gotland utnyttjar färjeleden under större del av året.

Sophantering & Återvinning

Ta hand om dina hushållssopor och plocka med ditt skräp när du varit på utflykt. Under lågsäsong kan man ställa ut grön betalsäck vid ordinarie hämtställe för åretrunt boende.

Cykla på Fårö

Att promenera eller cykla på Fårö är ett bra sätt att ta sig fram i det unika landskapet för att uppleva natur och djurliv. Cyklar finns att hyra på olika platser på ön. Och du kan få tips om olika cykelturer. Ladda ner vår senaste folder med föreslagna turer här.

Föreningen Fårö Framtid
c/o Ann Lindgren
Gudmundvägen 3a, 182 69 Djursholm

Telefon: 070-583 50 28
Ordf: ann.lindgren@pensionsforum.nu

© Föreningen Fårö Framtid
» Om cookies  |  » Sitemap