Vår framtid bygger på samarbete och delat ansvar

Vårt uppdrag och ansvar

Fårö Framtid har sedan starten 1998 tillsammans med andra föreningar och företag lyft ett antal frågor som har stor betydelse för ön som exempelvis rensning av stränderna, röjning av buskar vid raukområdet, förvaltning av natura- och strandskyddsområden, tagit fram cykelkartor, bidragit till utbyggnaden av fiber och senast en beviljad plan för ett äldreboende i anslutning till Bergmancenter. Vidare har vi skrivit till regionen gällande behovet av cykelvägar på Fårö, belysning samt till Färjerederiet om bättre information beträffande förtursregler i färjekön.

Ekonomiskt stöd

Föreningen Fårö Framtid har stöttat olika verksamheter och aktiviteter genom ekonomiska bidrag. Bland annat har vi skänkt 100.000 kronor för starten av Fårö Fritis/Dagis 2010. Bergmancenters utställning och DVD produktion erhöll 85.000 kronor 2011. Fårö Hembygdsförening och Fårö Museum har mottagit 35.000 kronor för utställningsverksamhet mellan 2011 och 2013. Även Fårö Täckarlag mottog 25.000 kronor 2013. Och varje år bidrar Fårö Framtid med 1000 kronor till Fårösundsskolans drogfria fest. Föreningen har även köpt in två Hjärtstartare för en summa av 40.000 kronor. Dessa finns tillgängliga på ICA Nyströms och Fårö Cab taxibil. Vidare bekostar föreningen tryck av program och busservice under Fårönatta vilken äger rum tredje lördagen i september varje år.

Reservatsförvaltare

Sedan 1998 har Fårö egna reservatsförvaltare i naturreservaten. Reservatsförvaltarna är anställda av Föreningen Fårö Framtid i samarbete med Länsstyrelsen med uppgift att bland annat kontrollera att bestämmelserna för naturreservaten efterföljs.

Strandstädaren

I samarbete med Rolf Lindvall, Sudersand resort, har föreningen organiserat en verksamhet, som har till uppgift att hålla stränderna på Fårö rena. Företag och föreningar på Fårö sponsrar verksamheten. Vill du vara med och hjälpa till – i första hand ekonomiskt – så hör av dig till någon i styrelsen. Företag som sponsrar är: Sudersand Resort, Thomsons Mat AB, Bo Erik Olsson, Strandskogens Fritidsanläggning, Carlssons Restaurang, Sudersands Strandcafé, Ebbes päls, Manges Grill & Café, Sylvis Döttrar, ICA Nyströms, Samfälligheten Parkering, Fårö Framtid, Stora Gåsemora, Fårögården, Kutens Slow Train, Gotlandsgolf, Fårö El & Cab och Ekevikens camping.

Fårö & Fårösunds guiden

Sedan 1999 har föreningen tagit fram en skrift till försäljning. Skriften innehåller bland annat artiklar om Fårö, evenemangskalender för årets olika aktiviteter, företagsannonser och information från Länstyrelsen gällande naturskyddsområden m.m. 2017 gjordes en uppdatering av form och innehåll då den också fick sitt nya namn Fåröguiden. Skriften har varit en av de få inkomstkällor föreningen haft under åren.

Bli medlem

Stöd vårt arbete och bli medlem i föreningen. Årsavgiften är 150 kr/medlem.  

Bankgiro, 5789-2515. I meddelandefältet skriver du in namn/namnen  på de avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress

Swish, nummer 123 231 8665.  Kom ihåg att skriva in namn/namnen på de medlemmar avgiften avser och om utrymme finns, även mailadress. 

                       

Vi tackar på förhand för ditt stöd.

Fårö & Fårösunds guiden 

Fårö & Fårösund - Din guide 2022

Tidigare guider:

Fårö & Fårösund - Din guide 2021

Fårö & Fårösund - Din guide 2021

Fårö & Fårösund - Din guide 2020

Fårö & Fårösund - Din guide 2019

Fårö & Fårösund - Din guide 2018

Fårö - Din guide 2017

Årsredovisning 2022

Ladda ner årsredovisningen här

Verksamhetsberättelse 2022

Ladda ner vår senaste verksamhetsberättelse här

Idéer, förslag, önskemål

Har du idéer om vad vi kan göra för att åstadkomma förbättringar, hitta på aktiviteter eller har andra önskemål som gäller Fårös framtid, tveka inte att kontakta oss.

Föreningen Fårö Framtid
c/o Ann Lindgren
Gudmundvägen 3a, 182 69 Djursholm

Telefon: 070-583 50 28
Ordf: ann.lindgren@pensionsforum.nu

© Föreningen Fårö Framtid
» Om cookies  |  » Sitemap